a

Projekt obudowy wykopu wraz z odwodnieniem CH FOCUS Mall

Projekt obudowy wykopu wraz z odwodnieniem CH FOCUS Mall

W ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa i Przebudowa Centrum Handlowego FOCUS Mall w Zielonej Górze” został opracowany projekt obudowy wykopu wraz z odwodnieniem niezbędny dla realizacji prac przy dwóch podziemnych kondygnacjach obiektu.

Obszar inwestycji charakteryzował się bardzo skomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi oraz bliskością istniejącej zabudowy. Obudowę wykopu zaprojektowano w postaci palisady w obszarze znaczącego oddziaływania budowli oraz w postaci ścianki szczelnej na pozostałym obszarze. Obudowa wykopu kotwiona dwu-, trzykrotnie w zależności od stopnia oddziaływania obciążeń zewnętrznych. Dodatkowo ze względu na zmienny poziom wód gruntowych w obszarze wykopu projekt przewidział wykonanie w dwóch strefach szczelnej obudowy (palisada z wypełnieniem szczelin między palami kolumnami jet grouting oraz ścianka szczelna).

W wydzielonych strefach szczelność dna wykopu osiągnięto przez zastosowanie przesłon przeciwfiltracyjnych poziomych (technologia jet grouting), w zależności od wartości wyporu wody dodatkowo kotwionych za pomocą mikropali. Separację zmiennego poziomu wód gruntowych wewnątrz wykopu osiągnięto za pomocą przesłon przecifiltracyjnych pionowych w postaci ciągu zachodzących na siebie kolumn jet grouting.

Na czas prac w wykopie dodatkowo przewidziano prowadzenie odwodnienia napływających resztkowych wód gruntowych zespołem studni.

 

 

do góry
ZAUFALI NAM